شکایات، نظرات و پیشنهادات خود را به info@shahrtell.com بفرستید و یا با شماره ۰۹۳۳۳۷۸۱۴۶۸ تماس حاصل فرمایید.